W Reno dbamy o ochronę i poszanowanie Twojej prywatności.

Niniejsza polityka wyjaśnia, kiedy i dlaczego gromadzimy dane osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy, warunki, w jakich możemy je ujawniać innym oraz jakie masz wybory. Dotyczy to wszystkich naszych działań biznesowych, a nie tylko tej witryny.

Możemy zmieniać niniejszą Politykę od czasu do czasu, więc od czasu do czasu sprawdzaj tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na przestrzeganie tych zasad.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki i naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności należy przesyłać na naszej stronie kontaktowej .

Data: 12 maja 2018 r.

Podsumowanie

Oto podsumowanie naszej informacji o prywatności; kliknij dowolne z połączonych nagłówków, aby wyświetlić dalsze informacje.

 1. Kim jesteśmy?
  Jesteśmy Reno Sp. z o.o., polskim producentem systemów i drzwi przesuwnych, firmą sprzedającą i dostarczającą niestandardowe rozwiązania w ramach designu drzwi i systemów przesuwnych.
 2. W jaki sposób gromadzimy informacje od Ciebie?
  Informacje o Tobie uzyskujemy, kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji na temat naszych usług i korzystania z naszej witryny.
 3. Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób są wykorzystywane?
  Zbieramy informacje, które pozwalają nam wypełniać nasze zobowiązania wobec naszych klientów i odpowiadać na zapytania biznesowe. Gromadzimy również Twoje informacje, jeśli zostawisz komentarz na naszym blogu lub zarejestrujesz się w naszym biuletynie.
 4. Kontrolowanie informacji
  Użytkownik ma określone prawa dotyczące informacji, które posiadamy na jego temat, zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami .
 5. Stosowanie „plików cookie”
  Ta strona używa plików cookie; korzystając z witryny Reno i przeglądając ją, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z niniejszymi Zasadami. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, musisz wyłączyć pliki cookie lub zrezygnować z korzystania ze strony. Więcej informacji można znaleźć w naszym powiadomieniu o plikach cookie .
 6. Bezpieczeństwo
  Reno poważnie traktuje bezpieczeństwo. Nasza wewnętrzna polityka bezpieczeństwa danych określa kroki, które podejmujemy, aby zabezpieczyć i zabezpieczyć gromadzone przez nas informacje.
 7. Naruszenie danych
  Nasza polityka bezpieczeństwa danych zawiera jasny proces postępowania z naruszeniem ochrony danych osobowych, jeśli taki wystąpi. W razie potrzeby, Reno niezwłocznie powiadomi Cię o nieautoryzowanym dostępie do twoich danych osobowych.
 8. Skargi
  Jeśli chcesz zgłosić skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, a my zbadamy tę sprawę. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, możesz również złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

1. Kim jesteśmy?

Jesteśmy Reno Sp. z o.o., polskim producentem systemów i drzwi przesuwnych, firmą sprzedającą i dostarczającą niestandardowe rozwiązania w ramach designu drzwi i systemów przesuwnych. Nasze produkty dostarczamy dla klientów w Polsce i niekiedy także poza nią.
Reno Sp. Z o.o. (NIP: PL9880293914); naszym zarejestrowanym adresem jest Bruzdowa 107M, 02-991 Warszawa. Pełne dane kontaktowe można znaleźć tutaj: kontakt.

2. Jak zbieramy informacje od Ciebie?

Uzyskujemy informacje o Tobie, gdy kontaktujesz się z nami w celu uzyskania informacji o naszych usługach.

Zbieramy również informacje od Ciebie, jeśli zostawisz komentarz na naszym blogu lub podczas rejestracji w naszym biuletynie.

3. Jakie informacje zbieramy i w jaki sposób są wykorzystywane?

Zbieramy informacje, które pozwalają nam wypełniać nasze zobowiązania wobec naszych klientów i odpowiadać na zapytania biznesowe. Gromadzimy również Twoje informacje, jeśli zostawisz komentarz na naszym blogu lub gdy zarejestrujesz się w naszym biuletynie. Tabela w sekcji 3.3 poniżej dokładnie opisuje, jakie informacje zbieramy iw jakim celu.

3.0. Dane wrażliwe

Nie gromadzimy poufnych danych osobowych (np. danych dotyczących zdrowia, danych genetycznych, danych biometrycznych, pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej i wyroków skazujących za przestępstwa). Zwracamy się z wyraźną prośbą o nie dostarczanie nam takich poufnych danych.

3.1. Informacje dla dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci poniżej 13 lat. Jeśli dowiesz się, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe bez zgody, skontaktuj się z nami.

3.2. Osoby trzecie

Nie będziemy sprzedawać ani wynajmować Twoich informacji stronom trzecim.

Nie będziemy udostępniać Twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych.

Możemy przekazać Twoje dane usługodawcom będącym stronami trzecimi, których zaangażowaliśmy w celu wykonywania zadań i świadczenia usług w naszym imieniu (na przykład możemy podać dane kontaktowe do usług pocztowych, aby umożliwić im dostęp do nich; dostarczyć ci towary). Ujawniamy tylko dane osobowe niezbędne do dostarczenia usługi.

Korzystamy również z szeregu usługodawców (stron trzecich), którzy pomagają nam wypełnić nasze zobowiązania umowne – na przykład nasze komputery są wspierane przez firmę o nazwie cloudways. Te usługi są wymienione poniżej w całości; sprawdziliśmy, że te usługi świadczone przez strony trzecie są zgodne z GDPR (lub pracują na rzecz zgodności z GDPR) i są certyfikowane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA (lub pracują nad certyfikacją), w przypadku gdy te organizacje są z siedzibą poza UE.

3.3. Szczegóły

Poniższa tabela przedstawia dane osobowe, które zbieramy i w jakim celu. W tabeli podano również naszych usługodawców, u których dane są przetwarzane lub są im udostępniane, oraz jak długo są przechowywane dane:

Nazwa Co Podstawa prawna Cel 3 r Strony Retencja danych
Email Prospekt, dane kontaktowe klienta i dostawcy Umowa Aby umożliwić początkowy i ciągły kontakt z potencjalnymi klientami, klientami, dostawcami itp. Freshdesk/Siteground
Podpisaliśmy klauzule kontraktu modelowego UE.
Do czasu żądania usunięcia.
Email Newsletter Wyraźna zgoda osoby Marketing i komercyjne poszukiwania. Mailchimp
Podpisaliśmy klauzule kontraktu modelowego UE.
Do czasu żądania usunięcia.
Komentarze bloga Nazwa komentera witryny, adres e-mail i strona internetowa Uzasadnione interesy Aby umożliwić użytkownikom witryny komentowanie i omawianie postów na blogu lub zadawanie pytań. Odbyło się w bazie danych WordPress, hostowane z DigitalOcean Do czasu żądania usunięcia. Aby zachować ciąg komentarzy, komentarze nie mogą być usuwane na żądanie, ale wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.
Fakturowanie Historia zakupów klienta i dostawcy oraz dane kontaktowe. Obowiązek prawny Dla fakturowania DigitalOcean Na czas nieokreślony, dla bieżących faktur i zapisów księgowych
Backup Tworzenie kopii zapasowych dokumentów na dyskach lokalnych – propozycje, harmonogramy itp. Umowa Tworzenie kopii zapasowych w chmurze w celu zapewnienia ciągłości działania w przypadku awarii sprzętu. CLoudways Do czasu żądania usunięcia
Analytics Zachowanie odwiedzających witrynę (anonimizowane – NIE zapisano pełnego adresu IP) Uzasadnione interesy Aby analizować popularne treści, wydajność strony internetowej itp., abyśmy mogli dalej ulepszać. Google Analytics i Facebook Pixel
Podpisaliśmy DPA i anonimizowaliśmy adresy IP
W sposób nieokreślony
Logi serwera Adres IP Obowiązek prawny Aby zapobiec atakom DoS (Denial of Service); dla bezpieczeństwa strony i diagnostyki. CLoudways Dzienniki serwera są przechowywane niezaszyfrowane przez 7 dni, a następnie przenoszone do zaszyfrowanej kopii zapasowej, która jest przechowywana przez czas nieokreślony i jest dostępna tylko przez silnik WP.

4. Kontrolowanie twoich informacji

Użytkownik ma pewne prawa dotyczące informacji, które posiadamy na jego temat, zgodnie z definicją zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami , w tym Twój adres e-mail w pierwszej kolejności (jest to unikalny identyfikator, którego używamy do identyfikacji i zestawiania danych osobowych).

4.0. Żądanie kopii Twoich informacji

Możesz poprosić o kopię wszelkich posiadanych przez nas danych na Twój temat. Na żądanie udostępnimy plik CSV (który możesz otworzyć w programie takim jak Microsoft Excel) zawierający dane osobowe, które przechowujemy w twoim imieniu.

4.1. Aktualizowanie lub poprawianie informacji

Dokładność informacji jest dla nas ważna. Jeśli zmienisz adres e-mail lub jakiekolwiek inne informacje, które przechowujemy, są niedokładne lub nieaktualne, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli poprawić nasze dane.

4.2. Usuwanie informacji

Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Jeśli nie ma powodu, aby dane nie zostały usunięte (na przykład, jeśli będziemy musieli wykorzystywać te dane, aby wypełnić nasze zobowiązania umowne lub prawne), Twoje dane osobowe zostaną usunięte na żądanie.

Użytkownicy mogą dodawać komentarze do naszego bloga. Aby utrzymać płynność konwersacji, komentarze na blogach zwykle nie są usuwane (chyba że istnieje ku temu ważny powód), ale wszystkie dane osobowe zostaną usunięte.

4.3. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie używamy żadnych danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania; Twoje dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

5. Plików cookie

Ta strona używa plików cookie; korzystając z witryny Reno i przeglądając ją, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z niniejszymi Zasadami. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, musisz wyłączyć pliki cookie lub zrezygnować z korzystania ze strony. Więcej informacji można znaleźć w naszym powiadomieniu o plikach cookie .

6. Bezpieczeństwo

Reno poważnie traktuje bezpieczeństwo. W celu ochrony Twoich danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, wprowadziliśmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury, aby zabezpieczyć gromadzone przez nas informacje. Te kroki obejmują:

  • Minimalizacja danych
  • Najlepsze praktyki dotyczące haseł
  • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa dotyczące urządzeń (komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia mobilne), kont internetowych, hostingu witryn, fizycznego dostępu i pamięci masowej
  • Szkolenie personelu i odpowiedzialność w zakresie ochrony danych

Kopia naszej wewnętrznej polityki bezpieczeństwa danych jest dostępna na żądanie.

7. Naruszenie danych

Nasza polityka bezpieczeństwa danych zawiera jasny proces postępowania z naruszeniem ochrony danych osobowych, jeśli taki wystąpi. W razie potrzeby firma Reno niezwłocznie powiadomi Cię o nieautoryzowanym dostępie do twoich danych osobowych.

8. Skargi

Jeśli chcesz zgłosić skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, a my zbadamy sprawę.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią lub uważasz, że przetwarzamy twoje dane osobowe niezgodne z prawem, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) .