POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
WWW.RENO-RENO.PL

Drogi Użytkowniku!

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych. Jeśli podczas wizyty na naszej stronie internetowej przekażesz nam swoje dane osobowe, zapewniamy Cię, że będziemy je przetwarzać zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz w warunkach zapewniających im odpowiednie bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak długo oraz jakie przysługują Ci prawa z tym związane. Zapraszamy do lektury!

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi w ramach strony internetowej https://www.reno-reno.pl/ (dalej jako „Strona”).

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest:

Reno Sp. z o. o., ul. Równa 1, 05-462 Majdan

adres e-mail: drzwiprzesuwne@reno-reno.pl

NIP: PL9880293914,

dalej jako „Administrator” lub „My

1.3. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować zapraszamy do skorzystania z jednej z opcji dostępnych na naszej stronie kontaktowej.

1.4. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.

1.5. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

2.1. Kanały Kontaktowe – chat, formularz umówienia na rozmowę

2.1.1. Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Kanały Kontaktowe (czat, formularz umówienia na rozmowę, pocztę elektroniczną, kontakt telefoniczny) przetwarzane będą w celach udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skontaktowania się z Tobą i załatwienia sprawy, z którą się do nas zwracasz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na Twoje wiadomości oraz prowadzenie z Tobą komunikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2.1.2. W przypadku gdy zwrócisz się do Nas z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie przez Nas działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy np. sprzedaży.

2.1.3. W przypadku prowadzenia rozmowy przy wykorzystaniu Technologii Messengera, obowiązują Regulamin i Polityka prywatności firmy Meta Platforms Ireland Limited – dostawcy aplikacji Messenger.

2.2. Rejestracja Konta Użytkownika – formularz „Zarejestruj się”

2.2.1. Zakładając konto Użytkownika na naszej Stronie jesteś zobowiązany do podania niezbędnych danych do założenia konta. Takimi danymi są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

2.2.2. Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.2.3. Po założeniu konta będziesz miał możliwość dodania innych danych, takich jak np. adres rozliczeniowy lub adres do wysyłki. Dane te podajesz dobrowolnie. Zostaną one przez Nas wykorzystane dopiero wtedy, kiedy złożysz zamówienie i zaznaczysz, że mamy skorzystać z którychś z tych adresów.

2.2.4. Jeśli sam dobrowolnie dodasz na swoim koncie Użytkownika takie dane jak adres rozliczeniowy lub adres do wysyłki, będziemy je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) wyrażonej przez Twoje czynne działanie (dobrowolne dodanie danych na koncie), a jeśli złożysz zamówienie i dane te posłużą nam do realizacji zamówienia, zaczniemy je przetwarzać na podstawie umowy sprzedaży tzn. art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.3. Składanie Zamówień – zakupy w sklepie internetowym

2.3.1. Składając zamówienie jesteś zobowiązany do podania danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. W zależności od wybranej opcji dostawy niezbędne może być podanie również numeru telefonu.

2.3.2. Dane te są przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli Użytkownik zamówi fakturę, dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

2.4. Formularz „Dodaj komentarz”

2.4.1. Chcąc dodać komentarz pod artykułem, musisz podać swoje imię lub nick, adres e-mail oraz treść komentarza/opinii. Dane te będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza na Stronie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest publikacja i zarządzanie komentarzami pod artykułami zamieszczanymi na blogu.

2.4.2. Na Stronie będą widoczne wyłącznie Twoje imię lub podany nick oraz komentarz. Adres e-mail nie zostanie upubliczniony. Adres e-mail jest nam jednak potrzebny w celach weryfikacyjnych.

2.5. Formularz „Dodaj Opinię”

2.5.1. Jeśli chcesz dodać opinię do naszego produktu, jesteś zobowiązany do podania swojego imienia albo nicku, adresu e-mail (jeśli nie jesteś zalogowany) oraz treści opinii. Dane te będą przetwarzane w celu zamieszczenia Twojej opinii na Stronie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest publikacja i zarządzanie opiniami dotyczącymi naszych produktów.

2.5.2. Na Stronie będą widoczne wyłącznie Twoje imię lub podany nick oraz treść opinii. Adres e-mail nie zostanie upubliczniony. Adres e-mail jest nam jednak potrzebny w celach weryfikacyjnych.

2.6. Formularz zgłoszenia reklamacji lub zwrotu oraz roszczenia

2.6.1. Jeśli chcesz złożyć reklamację lub zgłosić zwrot możesz skorzystać ze specjalnie do tego przygotowanego formularza. W tym celu jesteś zobowiązany do podania w formularzu m.in. takich danych jak: imię i nazwisko, numer zamówienia, adres e-mail podany przy zamówieniu oraz powód zwrotu lub reklamacji.

2.6.2. Dane te będą przetwarzane w celu przyjęcia i obsługi Twojej reklamacji lub zgłoszonego zwrotu. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy w zakresie gwarancji lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku rozpatrywania roszczeń z rękojmi za wady (wykonanie obowiązku prawnego) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku rozpatrywania roszczeń niezwiązanych z gwarancją lub z rękojmi.

2.6.3. Jeżeli zgłosisz do nas inne roszczenie, dane ze zgłoszenia będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia a następnie mogą być przetwarzane w celu obrony przed roszczeniami na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest obrona przed roszczeniami.

2.7. Newsletter dla Architektów

2.7.1. Użytkownik, który w promocyjnej cenie chce zakupić „Architect Box – Zestaw dla architektów” zapisuje się na Newsletter. W tym celu podaje swój adres e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny.

2.7.2. Dane w celu wysyłania Newslettera będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez dobrowolne podanie adresu e-mail i zapisanie się na newsletter.

3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Drogi Użytkowniku w punkcie poniżej przedstawiamy prawa, jakie przysługują ci na mocy RODO.

3.1. Na zasadach opisanych w RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

3.1.1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

3.1.2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

3.1.3. prawo żądania usunięcia danych (jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 17 RODO);

3.1.4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 18 RODO);

3.1.5. prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

3.1.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);

3.1.7. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

3.1.8. Użytkownik posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

3.2. Jak realizować swoje prawa?

3.2.1. W celu realizacji swoich praw prosimy wysłać wniosek ze swoim żądaniem na adres mailowy: drzwiprzesuwne@reno-reno.pl.

3.2.2. Jeżeli w ciągu 14 dni Użytkownik nie otrzyma żadnej odpowiedzi (czasami wiadomości e-mail nie dochodzą, albo trafiają do spamu), prosimy o umówienie rozmowy korzystając z naszego formularza „Umów się na rozmowę”.

3.2.3. Osoby, które zapisały się na newsletter mają możliwość wycofania swoich zgód poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości newsletterowej.

4. ODBIORCY DANYCH

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony, w tym dla realizacji Zamówień konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. obsługa informatyczna, dostawca oprogramowania, hosting serwerów, serwis systemów informatycznych). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.3.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);

4.3.2. dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna);

4.3.3. kurierzy, firmy transportowe, logistyczne w celu dostarczenia Użytkownikowi zamówionego produktu.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA

5.1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

5.3. Dane przekazane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane po realizacji zamówienia przez czas gwarancji i możliwych roszczeń.

5.4. Dane księgowe, rozliczeniowe (faktury, rachunki, przelewy) będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dany dokument księgowy powstał.

6.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

6.1. Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne ale może być konieczne w celu realizacji danego celu przetwarzania.

6.2. Jeśli chcesz zamówić produkt lub założyć na naszej Stronie konto Użytkownika, musisz podać nam niezbędne dane do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podanie danych jest obowiązkiem umownym.

6.3. W zamieszczonych na Stronie formularzach pola wymagane zostały oznaczone gwiazdką. Wpisywanie pozostałych danych do formularzy jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

7.INFORMACJE O BRAKU PROFILOWANIA I BRAKU PRZEKAZANIA DANYCH POZA EOG

Dane osobowe Użytkowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.