Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’y RENO w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram

Szanowny Użytkowniku, Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – tzw. RODO, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystania z naszych fanpage’y:

1. Administrator danych osobowych

Reno Sp. z o. o. ul. Równa 1, 05-462 Majdan, adres e-mail: drzwiprzesuwne@reno-reno.pl jest Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania w serwisie społecznościowym Facebook z profilu:

oraz w trakcie korzystania w serwisie społecznościowym Instagram z profilu:

dalej wspólnie jako „Fanpage”.

2. Zakres przetwarzanych danych

Administrator przetwarza dane osobowe (głównie imię i nazwisko) osób, które pozostawiły na naszym Fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza, wiadomości lub oceny.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek – jeśli pojawia się na Twoim profilowym zdjęciu, dane przekazane w wiadomości lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach:

  • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited – dostawcę Facebooka i Instagrama oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, promowaniu naszej firmy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook i Instagram (komentarze, chat, posty, rozmowa za pośrednictwem Messengera), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • prowadzenia analiz funkcjonowania, statystyk, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Informacja o dobrowolności podania danych

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Twoje dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Sam decydujesz do jakich Twoich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Twojego osobistego profilu.

5. Informacja o plikach cookies

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

6. Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a oraz Meta Platforms Ireland Limited i jego partnerzy.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Administrator nie przekazuje Twoich danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności Meta Platforms Ireland Limited, w których Meta (Facebook) omówił zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. na serwery do Stanów Zjednoczonych. Reno nie ma wpływu na to, w jaki sposób firma Meta Platforms Ireland Limited przetwarza Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu przez Reno.

8.Okres przechowywania danych

Dane osobowe, których podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

9. Prawa osób fizycznych

Przysługuje Ci prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Facebook jako Współadministrator danych osobowych

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych razem z firmą Facebook.

Chcielibyśmy jednak poinformować, że zapisy zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej nie dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook i Instagram czyli przez Meta Platforms Ireland Limited. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Meta Platforms Ireland Limited należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronach:

a także informacjami dotyczącymi przetwarzania danych do celów statystyk strony: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data